Leveringsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging van de Nederlandse Gordijnateliers van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

De voorwaarden staan op de achterzijde van onze orderbonnen, facturen en afleveringsbon vermeld.