U kunt uw order volgen op Woko Online

Via een inlogcode kunt u uw opdrachten volgen op Woko Online. Onder het tabblad lopende orders vind u alle lopende orders met een afleverdatum.

De kolom info opent uw complete order. Hierin vind u alle orderinformatie zoals maten en stofkeuze. Onder het tabblad stoffen zonder order staan alle stoffen vermeld die bij Woko zijn ontvangen, maar waarvan u geen confectie opdracht heeft aangeleverd.

Het tabblad orders archief geeft u inzicht in al uw afgewerkte confectie opdrachten. U kunt uw opdracht volgen op Woko Online.