Stofcontrole

Woko stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de door u aangeleverde stoffen. Alle stoffen ondergaan een controle op weeffouten, vlekken, kleurverschil en patroon verloop. De geleverde metrage wordt vooraf doorgemeten.

Ondanks alle inspanning van Woko kan er toch een weeffout over het hoofd worden gezien. Woko is niet aansprakelijk voor fabrieksfouten en te weinig geleverde stof.